Svendborgsund fotograferet fra Tankefuld-broen
08.11.12

Velkommen til min hjemmeside

Jeg er født, opvokset og bor i Egense vest for Svendborg på Sydfyn.

Egense var tidligere en selvstændig landkommune under Svendborg Amt, Sunds Herred, men blev i 1970 under kommunesammenlægninger sammenlagt med Svendborg.

Mod syd afgrænses kommunen af det skønne Svendborgsund, som er enhver sejlers paradis.
For år tilbage var størsteparten af befolkningen langs kysten fiskere og søfolk. Mange havde erhverv både inden for landbrug og fiskeri, og mange af søens folk var kvaseskippere med foden på eget dæk. Kvaserne, som var skibe med damme, sejlede rundt til fiskepladserne og opkøbte fisk, hovedsagelig torsk, fladfisk og ål, som de så sejlede til bla. Norge og Tyskland og solgte. Min farfar og far var blandt disse søfolk. Se interview med min farfar i anledning af hans 90 års fødselsdag. Min far startede også som kvaseskipper og fik siden hen et par coastere.